Projekty UE


Od 2021 r. firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej poprzez wejście na pozaeuropejskie rynki docelowe”

Celem projektu jest wprowadzenie oferty produktowej DIASPOLIS Sp. z o.o. S.k. na rynki pozaeuropejskie (USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej ANUGA
2) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Biofach
3) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Summer Fancy Food
4) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Gulfood
5) Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty firmy

W wyniku realizacji projektu firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. podpisze kontrakty z nowymi odbiorcami zagranicznymi i zwiększy sprzedaż eksportową na w/w rynki.

wartość projektu: 659.526,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 477.003,85 PLN