Projekty UE


Od 2024 roku firma Diaspolis Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Zakup silosów zbożowych oraz budowa i wyposażenie magazynu wysokiego składowania firmy Diaspolis Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zakup silosów zbożowych, budowa magazynu wysokiego składowania, a także zakup urządzeń przesypujących ziarno do worków. Planowany jest także m.in. zakup wózków widłowych wysokiego składowania oraz naczep do przewożenia zboża. Oprogramowanie zakupione w projekcie będzie służyło do zarządzania magazynem. Całość będzie zasilana instalacją fotowoltaiczną.

Grupą docelową są odbiorcy firmy Diaspolis Sp. z o.o.

Koszt kwalifikowany projektu: 25 567 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 12 783 750,00 zł

Efekty:

Budowa magazynu oraz maszyn, urządzeń i innego wyposażenia w ramach projektu zwiększy możliwości magazynowe firmy Diaspolis. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawa wydajności pracy, poprawa organizacji pracy oraz wzrost udziału własnego transportu, co obniży koszt transportu zewnętrznego.


Zakup i dostawa nowej linii do produkcji kasz – Informacja o wyniku postępowania

Została wybrana oferta:

GLOBAL TECHNOLOGIES ŁUKASZ KUCIAK, Poznań

cena: 650.000,00 EUR (netto)


Zamówienie – zakup i dostawa nowej linii do produkcji kasz

Ogłaszamy zamówienie na zakup i dostawę nowej linii do produkcji kasz.

W skład linii wchodzą:

– System nawilżania surowca parą,
– system sortowania surowca na 5 frakcji,
– obłuskiwacze pionowe – 5 szt.,
– system separacji powietrza wraz z wentylatorami i filtrami,
– sortownica sitowa do odbierania łuski,
– szlifierka polerująca do kasz,
– separator optyczny,
– nagrzewnice do pary – 2 szt.,
wydajność linii: około 30 ton gotowego produktu na dobę

Termin składania ofert 06.10.2023r.

Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach

załacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
załacznik-nr-2-Oswiadczenie-Oferenta
załacznik-nr-3-Oswiadczenie-o-braku-powiazan
załącznik-nr-4-Wzor-umowy
Zapytanie-ofertowe_linia_do_kasz_wrzesien_2023


W 2023r. firma DIASPOLIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z programu Re_Open UK pt. „Produkcja własnych kasz sposobem na odzyskanie utraconego rynku zbytu w Wielkiej Brytanii i zdobycie nowych rynków zbytu”

Celem projektu jest odwrócenie negatywnych skutków jakie wywołał Brexit i powrót z ofertą firmy Diaspolis na rynek brytyjski, a także zdobycie nowych rynków pozaunijnych. Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia dotychczasowej oferty produktów własnych, a także w zakresie kasz do zmiany profilu firmy z handlowego na produkcyjny.

Efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności cenowej w zakresie sprzedaży kasz, poszerzenia dotychczasowej oferty produktów własnych, wzrost obrotów oraz obniżenie kosztów wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Całkowita wartość projektu: 799 500,00 EUR

Wartość dofinansowania: 292 500,00 EUR


Zamówienie – zakup i dostawa nowej linii do produkcji kasz

Ogłaszamy zamówienie na zakup i dostawę nowej linii do produkcji kasz.

W skład linii wchodzą:

– System nawilżania surowca parą,
– system sortowania surowca na 5 frakcji,
– obłuskiwacze pionowe – 5 szt.,
– system separacji powietrza wraz z wentylatorami i filtrami,
– sortownica sitowa do odbierania łuski,
– szlifierka polerująca do kasz,
– separator optyczny,
– nagrzewnice do pary – 2 szt.,
wydajność linii: około 30 ton gotowego produktu na dobę

Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc
załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta.doc
załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiazan.doc
załącznik nr 4 – Wzór umowy.doc
Zapytanie ofertowe_linia_do_kasz.doc
Zapytanie ofertowe linia do kasz zmiana z 06 07 2023.doc
Wykaz zmian 06 07 2023.docx

Termin składania ofert został przedłużony do 14.07.2023 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. 14.07.2023r. nie wpłynęła żadna oferta.

 


Od 2021 r. firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej poprzez wejście na pozaeuropejskie rynki docelowe”

Celem projektu jest wprowadzenie oferty produktowej DIASPOLIS Sp. z o.o. S.k. na rynki pozaeuropejskie (USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej ANUGA
2) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Biofach
3) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Summer Fancy Food
4) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Gulfood
5) Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty firmy

W wyniku realizacji projektu firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. podpisze kontrakty z nowymi odbiorcami zagranicznymi i zwiększy sprzedaż eksportową na w/w rynki.

wartość projektu: 659.526,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 477.003,85 PLN


Od 2023 r. GRUPA DIASPOLIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Operacja ma na celu  zwiększenie mocy przetwórczych w zakresie wytwarzania pasz bez GMO poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz instalacji fotowoltaicznej.

W ramach projektu planowany jest zakup linii do produkcji pasz bez GMO oraz instalacji fotowoltaicznej do jej zasilania. W związku z realizacją projektu zostanie wdrożona jedna innowacja produktowa, procesowa oraz technologiczna.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 7.378.870,00  PLN

wartość uzyskanego dofinansowania: 3.689.435,00  PLN


Od 2019 r. GRUPA DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem operacji jest zwiększenie mocy przetwórczych przedsiębiorstwa poprzez zakup zaawansowanej linii technologicznej, która będzie innowacyjna w skali całego kraju i pozwoli na wytwarzanie dóbr dotychczas przez wnioskodawcę nie produkowanych. 

W ramach projektu planowany jest zakup linii przyjęcia, magazynowania, czyszczenia i pakowania nasion oraz instalacji fotowoltaicznej do jej zasilania. W związku z realizacją projektu zostaną wdrożone innowacje produktowe, procesowa oraz technologiczna.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 9.895.000,00  PLN

wartość uzyskanego dofinansowania: 4.947.500,00  PLN