Projekty UE


Od 2021 r. firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej poprzez wejście na pozaeuropejskie rynki docelowe”

Celem projektu jest wprowadzenie oferty produktowej DIASPOLIS Sp. z o.o. S.k. na rynki pozaeuropejskie (USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej ANUGA
2) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Biofach
3) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Summer Fancy Food
4) Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Gulfood
5) Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty firmy

W wyniku realizacji projektu firma DIASPOLIS Sp. z o.o. Sp. K. podpisze kontrakty z nowymi odbiorcami zagranicznymi i zwiększy sprzedaż eksportową na w/w rynki.

wartość projektu: 659.526,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 477.003,85 PLN


Od 2023 r. GRUPA DIASPOLIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Operacja ma na celu  zwiększenie mocy przetwórczych w zakresie wytwarzania pasz bez GMO poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz instalacji fotowoltaicznej.

W ramach projektu planowany jest zakup linii do produkcji pasz bez GMO oraz instalacji fotowoltaicznej do jej zasilania. W związku z realizacją projektu zostanie wdrożona jedna innowacja produktowa, procesowa oraz technologiczna.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 7.378.870,00  PLN

wartość uzyskanego dofinansowania: 3.689.435,00  PLN