Certyfikaty


Szanowny kliencie,

Firma Diaspolis Sp z o.o. Sp. k . funkcjonuje na rynku od 2010 roku. Od samego początku jakość oferowanych surowców stanowiła dla nas priorytet. By zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne produktów wraz z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz systemem HACCP, wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22 000:2005.

W roku 2013 uzyskana została pozytywna rekomendacja jednostki certyfikującej Tüv Rheinland.

W ciągu ostatnich lat firma wdrożyła wymagania norm ISO/TS 22002-1:2009 oraz dodatkowe wymagania standardu FSSC, co pozwoliło nam spojrzeć na funkcjonujące procesy w szerszy sposób oraz efektywniej je kontrolować. We wrześniu 2017 roku uzyskaliśmy pozytywną rekomendację jednostki Tüv Süd na zgodność ze standardem FSSC. Jest on uznany przez Globalna Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI-Global Food Safety Initiatve).

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności wg FSSC pozwala podejść do problemu bezpieczeństwa żywności na poziomie międzynarodowym oraz podejmować kooperację z klientami pracującymi w oparciu o standardy BRC oraz IFS, z którymi system FSSC jest całkowicie zgodny.

Firma Diaspolis uzyskała Certyfikat Ekologiczny zarówno dla przetwórstwa jak i obrotu surowcami ekologicznymi. Oferowane produkty posiadają również status koszerności.