„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zwiększenie mocy przetwórczych przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych maszyn oraz inwestycji obejmującej przeciwdziałanie zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W wyniku realizacji operacji zostaną zdrożone innowacje produktowe, procesowe oraz technologiczne, które wpłyną na wzrost wydajności pracy oraz konkurencyjności produktowej firmy Diaspolis Sp. z o.o. S.k.


Why should you choose us?

Global partner

<span class="light">Global</span> partner

We’re the leader in grain processing for the food industry. From the whole world we import our highest quality raw materials which then undergo specialist cleaning and are distributed to the biggest European producers afterwards.

Knowledge and professionalism

<span class="light">Knowledge</span> and professionalism

We have unique market knowledge and experience which enable us not only to execute orders in line with the highest required standards
but also ensure our clients counselling and support in planning purchase and sales processes.

Rich offer

<span class="light">Rich</span> offer

The core of our offer are: brown linseed, gold linseed, hulled millet, hulled buckwheat, pumpkin kernels sunflower kernels and poppyseeds.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close